Web siteniz mobil uyumlu mu
iletişim ve sosyal medya
Sosyal Ağ

İletişim ve Sosyal Medya

Yaşamak başlı başına iletişim faaliyetlerini kapsayan bir olgudur. “İnsanı hayvandan ayıran en önemli özelliğinin, merak edebilmesi” olduğu söylenir. İnsanlığın gelişimi önce kendini ve çevreyi tanımakla başlamıştır. Amaç Yaşamını sürdürmek ve korunmak olsa da İnsan elindekiyle yetinmemiş doğası gereği sürekli bilgi elde etmeye çalışmıştır. Bununla beraber öğrenmek, merakını gidermek insan için tek başına yeterli değildir. Paylaşmak ta Öğrenmek kadar önemlidir İnsan İçin..

İlk çağ İnsanının, av öyküsünü başkalarına anlatmak için mağara duvarına çizdiği resimlerle başlayan bilgi paylaşma, yüzyıllar boyunca gelişerek devam etmiştir.

Günümüzde Teknolojik gelişimin doğal sonucu olarak gelişen ve elektronikleşen iletişim araçları, iletişime sürat ve kolaylık sağlamakla kalmamış; aynı zamanda iletişimi, kitle iletişimine çevirmiştir.   Özellikle İnternet ve sonrasında Web 2.0 dönemi ile birlikte Kitle iletişim, insanların kolektif olarak toplumsal gerçekliği yaratıp düzenledikleri bir sürece dönüşmüştür. iş ve yaşam alanımızın her noktasına bilgiyi gönderme ve eriştirme özelliği ile iletişim devrimi gerçekleşmiştir.

Evrim ve sosyal Medya

Bu çerçevede bireylerin, kurumların, kuruluşların, markaların, grupların, toplulukların, örgütlerin, siyasal aktörlerin, ünlülerin vb.. hedefinde hedef kitlelerine iletiler tasarlama ve sunma gereksinimi daha da önem kazanmıştır.

2005 yılından itibaren İnternet tabanlı olarak gelişen ve Sosyal medya olarak tanımlanan uygulamalarla, zaman ve mekân sınırlaması olmadan paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir iletişim şekli daha gelişmiştir.

Bireylerin internette birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımların oluştuğu Sosyal Medyada Sosyal ağlar ve gruplar yer alır.

Yeni Medya Düzeni olarak da Tanımlanan Sosyal Medya en yüksek ve en güncel paylaşımların gerçekleştiği bir platformdur ve genel olarak aşağıdaki özellikleri İçerir.

Katılımcılar vardır : Sosyal Medyanın temel öğesi Katılımcılardır. Sosyal Medya İnsanları paylaşmaya ve geri bildirim yapmaya cesaretlendirir. Her geri bildirim ilgili topluluğun şekillenmesine katkı sağlar.

Açıktır :  Paylaşmak ve Açıklık mantığı ile katılımcıların sürekli etkileşim halinde olması sağlanır. Sosyal Medya katılımcılarına oylama, yorum ve bilgi paylaşımı gibi konularda cesaret aşılarlar. Bunlar çok nadir ulaşıma yönelik engeller koyarlar.

Çok Taraflı İletişim  Söz Konusudur : Geleneksel medya da tek taraflı iletişim söz konusuyken (içerik aktarımı ) sosyal sosyal medya ve bağlantılarmedyada iletişim çok taraflıdır.

Topluluklar içerir : Sosyal medya da topluluklar çok çabuk oluşturulabilir. Sosyal Medya etkili bir oluşum oluşturmak için en uygun platformdur. Topluluklarda her hangi bir konuda içerik ve bilgi paylaşımı yapılabilir.

Bağlantılar Sağlar : Sosyal medya kişi ve grupların bağlantı kurmasını sağlar. Bağlantılar sayesinde grubumuz harici diğer gruplarla, iletişim kurabilir ve ilgili olunan herhangi bir konuda link paylaşımı yapabiliriz.

Sosyal medyanın bu özellikler çerçevesinde geleneksel medyadan farkı ise şöyledir; (http://tr.wikipedia.org ):

Erişim: Hem geleneksel medya hem de sosyal medya teknolojileri herkesin genel bir kitleye erişebilmesine olanak tanır.

Erişilebilirlik: Geleneksel medya için üretim yapmak genellikle özel şirketlerin ve hükümetlerin sahipliğindedir;

Sosyal Medya Araçları genel olarak herkes tarafından az veya sıfır maliyetle kullanılabilir.

sosyal medya ve gruplarKullanılırlık: Geleneksel medya üretimi, çoğunlukla uzmanlaşmış yetenekler ve eğitim gerektirmektedir. Çoğu sosyal medya için bu geçerli değildir, yani herkes üretimde bulunabilir.

Yenilik: Geleneksel medya iletişimlerinde meydana gelen zaman farkı (günler, haftalar, hatta aylar) anında etki ve tepkisi olan sosyal medya ile kıyaslandığında uzun olabilmektedir. (Tepkilerin zaman aralığına katılımcılar karar verir). Geleneksel medya da sosyal medya araçlarına adapte olmaktadır.

Kalıcılık: Geleneksel medya yaratıldıktan sonra değiştirilemez (bir dergi makalesi basıldıktan ve dağıtıldıktan sonra aynı makale üzerinde değişiklik yapılamaz); oysa sosyal medya yorumlar veya yeniden düzenlemeyle anında değiştirilebilir.

Sosyal medya İle ilgili yapılan en önemli eleştiri, sosyal medyanın çok hızlı yayılması nedeni ile takibinin ve kontrolünün zor olmasıdır.

2007 yılında, e‐mail filtreleme ve web sağlama amaçlı çalışan bir iletişim güvenliği kurumu olan ve Dünya çapında faaliyet gösteren Clearswift   yetkilileri, sosyal medyanın kullanım genişliğini tanımlamak için araştırma gerçekleştirmiş ve şu sonuçlara ulaşmışlardır

sosyal medya arastirması Amerikan çalışanlarının %83’ü ofis araçlarını sosyal medyaya ulaşmak için kullanmaktadır.

Amerika’daki ofis çalışanlarının %30’u ve Birleşik Krallık’taki ofis çalışanlarının %42’si işle ilgili konuları sosyal medya uygulamaları aracılığıyla konuştuklarını itiraf etmiştir.

Öte yandan sosyal medya için dünya çapında rakamsal bir değerlendirme yapıldığında şöyle bir tabloyla karşılaşılmaktadır(Kahraman, 2009) (Z. Beril Akıncı VURAL-Mikail BAT“YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA”,2010):

1. İnternette sosyal medya pornoyu geride bırakmıştır.

2. Twitter’ın geçtiğimiz yıl için büyüme oranı: %1.500.

3. Dünya üzerinde her üç kişiden ikisi sosyal ağları ziyaret etmektedir.

4. Her gün Youtube’ta 100 milyon video izlenmekte ve her dakika 20 saatlik video yüklenmektedir.

5. Her gün Facebook üzerinde 8 milyar dakika geçirilmekte ve 285 milyon adet içerik paylaşılmaktadır.

6. 350 milyon aktif kullanıcısı ile Facebook bir ülke olsaydı Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın en kalabalık 3. ülkesi olurdu.

7. 307 milyon üyesi ile YouTube ise Çin ve Hindistan’ın ardından 3. en kalabalık ülke olurdu.

8. Twitter’a açıldığı günden bu yana 6.7 milyar tweet gönderildi.

sosyal medya mecralari9. İnternet kullanıcılarının sadece % 65.1’i e‐posta kullanmakta, sosyal ağları kullananlar ise %68’dir.

10. 14 milyondan fazla kullanıcıyla Türkiye Facebook’ta en aktif 3. ülke

11. Friendfeed’in Dünya’da en popüler olduğu ülke Türkiye.

12. Türkiye, Avrupa’nın internette en çok zaman geçiren ülkesi durumundadır.

Dünyanın en önemli devrimlerden biri olan Arap Baharı ayaklanmalarında Sosyal Medyanın etkisinin olduğu da göz önünde bulundurulursa Sosyal Medyanın ne kadar büyük bir güç olduğu fark edilecektir. Bu noktada hala Sosyal Medya’da var olmayan marka, kişi ve topluluklarında yakın gelecekte tıpkı cep telefonu kullanımını red eden kimsenin kalmaması gibi, Sosyal Medyada var olmayı red edemeyecekleri ve Sosyal medya kullanımını öğrenecekleri düşünülmektedir.

Bir sonraki Yazı Sosyal Ağlar!

Article written by Reyhan

Aklımda kırk tilki, kırkınında kuyruğu birbirine değmiyor. İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da yaşam her zaman karışıktır. Bu nedenle hep koşuşturma içerisinde olur insan. Çocukluğumda gazeteci olmak isterdim. Olmadı... Şimdi Blog yazıyorum. Hakkımda daha detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler http://www.reyhanacikelli.com/ 'da yer alan kişisel sayfamı inceleyebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Web siteniz mobil uyumlu mu