Web siteniz mobil uyumlu mu
facebook marka tescili
Facebook

FACEBOOK adını Bir Türk Tescilledi!

Türk Patent Enstitüsü’ne 2010 yılında saat sınıflandırmasında marka başvurusu yapılan “Facebook” ismi “Facebook inc. ” firması tarafından bu sınıflandırmada daha önce tescil edilmediği ve firma itiraz etmediği için tescil edildi. Şimdi Facebook inc. Dava ile iptal ettirmeye uğraşıyor.

Davalı Tünal Nayman kendisini, “Başvurumu yaptım, markayıaldım. Kanunsuz bir iş yapmadım. Herkes bir markayı ister, kimisi alır kimisi alamaz” şeklinde savundu.

“Facebook” ismi Nasıl Tescil edildi.

 

Türk Patent Enstitüsü’nde “Facebook” ismi ile ilgili yapılan tüm marka başvurularını inceledğimizde, Facebook ismine 2007 yılından beri 20 adet marka başvurusu yapldığını ve bu başvuru sahiplerinin FACEBOOK, INC.. de dahil  farklı firmalar olduğunu görüyoruz.

FACEBOOK, INC. firmasına ait başvurular, bu 20 adet başvurunun sadece 4 tanesi. İlk tescilleri 2008 yılında ve 09 / 42 / 45  sınıflandırmalarda tescil alınmışlar. FACEBOOK, INC firması “facebook” markalarını tüm sınıflandırmalarda tescil etmemiş olsa da tanınmış marka olduklarını iddia ve ispat  ederek  diğer tüm yapılan marka başvurularına itiraz ederek İptal ettirmiştir.

Ancak 2010 yılında  TÜNAL NAYMAN tarafından “facebook+şekil” maka başvurusunun yayın süresinde itiraz etmemiş bu itiraz hakkını kaçırmıştır. Bu nedenle de “facebook+şekil” markası Tülay NAYMAN tarafından tescil edilmiştir.

Şİmdi Ne olacak?

Tahtakaleli saat ithalatçısı ‘Nayman Saatçilik’ ile dünya devi Facebook Inc. şirketini karşı karşıya getiren olay, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada görülüyor. 5 Türk avukat aracılığıyla mahkemeye başvuran Facebook Inc. dilekçesinde, kuruluş aşamalarıyla ilgili ve tanınmışlıklarıyla ilgili  kısa tarihçeye yer verdi.

Facebook, markasını sayısız ülkede tescil ettirdiğini belirttiği dilekçede, Türkiye’de de 3 farklı tescil işleminin olduğunu savundu. Dilekçede, söz konusu tescil işlemlerinin ikisinin 2008’de, diğerinin 2011’de gerçekleştirildiği iddia edildi.

Davalı Tünal Nayman’ın Facebook markası için 11 Ekim 2010’da TPE’ye yaptığı başvurunun, 9 Şubat 2012’de kabul ile sonuçlandığının belirtildiği dilekçede, “Facebook Inc., dünyanın birçok yerinde, Facebook markasını ve ayırt edilemeyecek kadar benzer ibareleri, kendi adına tescil ettirmeye çalışan üçüncü kişilerle defalarca karşılaşmıştır. Dava konusu tescil için de daha başvuru aşamasındayken itiraz edilmiş ancak itiraz dilekçesindeki bir maddi hatadan dolayı TPE, itirazı değerlendirmeye almadığından, 556 sayılıKHK’nin 42’nci maddesi uyarınca, huzurdaki davayı açma zorunluluğu doğmuştur”bilgisine yer verildi. Facebook, söz konusu tescilin markanın imajına zarar vereceğini savundu.

Facebook Özel Korunan Marka başvurusunda Bulundu

Facebook yaşanan bu olaydan sonra  18 temmuz 2012 ‘de Türk Patent Enstitüsü’ne Tanınmış marka başvurusunda bulundu.

Özel korunan Marka nedir?

Özel korunan markalar; Tanınmış Markalar, WIPO Koruması ve Türk Koruması olarak üç ana başlık altında değerlendirilebilir.

I-Tanınmış markalar (1):

Tanınmış markaların, ulusal veya uluslararası düzenlemelerde yapılmış pek çok tanımı mevcuttur. Zira, tanınmışlık her somut olayda farklılık gösteren, önceden belirlenmiş kriterlere uymayan ve zamanla değişen bir olgudur.

Genel olarak tanınmış markalar “bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım” şeklinde tanımlanabilir.

(1) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamındaki tanınmış markalar (556 sayılı KHK’nın 7/1(i) maddesi kapsamında korunan markalar).

II-WIPO Koruması (2):

WIPO aracılığıyla TPE’ye gönderilmiş olan, garanti ve kontrol işlevi gören işaretler veya resmi kurum ve organizasyonlara ait işaretler bu kapsamdadır. Örneğin OECD, IMF, WTO ibareleri bu kapsamda korunmaktadır.

(2) Paris Sözleşmesinin 2 inci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında (556 sayılı KHK’nın 7/(g) maddesi) korunan markalardan oluşmaktadır.

III-Türk Koruması (3):

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hükümranlığı ile ilgili işaretler, devlet tarafından resmi kontrol ve garanti işareti olarak kabul edilmiş işaret ve adlandırmalar; devlete, mahalli idarelere ve diğer kamu tüzel kişilerine ait iktisadi nitelik arz etmeyen işaret ve adlandırmalar; ticaret ve hizmet markası olarak tescil edilemeyecek nitelikteki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait işaret ve adlandırmalar; Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışır durumda bulunan derneklere ait işaret ve adlandırmalar; kamu yararı açısından korunması gereken diğer işaretler (siyasi parti amblemleri gibi) bu kapsamda korunmaktadır.

(3) 556 sayılı KHK’nın 7/(g) , 7/ (h) ve 7/(k) maddeleri kapsamında korunan markalardan oluşmaktadır.

Özel Korunan Marka Avantajları
  • Daha düşük profilli benzerliklerde dahi koruma sağlar,
  • Tescil dışı mal ve hizmetler yönünden de koruma sağlar.

 

 

 

Article written by Reyhan

Aklımda kırk tilki, kırkınında kuyruğu birbirine değmiyor. İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da yaşam her zaman karışıktır. Bu nedenle hep koşuşturma içerisinde olur insan. Çocukluğumda gazeteci olmak isterdim. Olmadı... Şimdi Blog yazıyorum. Hakkımda daha detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler http://www.reyhanacikelli.com/ 'da yer alan kişisel sayfamı inceleyebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Web siteniz mobil uyumlu mu