Web siteniz mobil uyumlu mu
coğrafi işaret tescili
Marka

Coğrafi İşaret Tescili Nedir?

Coğrafi İşaret Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.

Coğrafi işaretler,menşe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılır.

  •  Bir ürünün Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanması ,Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması , Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda “menşe adını” belirtir.
  • Bir Ürünün  Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanması ,Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması, Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması , durumunda“mahreç işareti” göstergesini belirtir.

Kimler Başvurabilir :

Coğrafi işaret tescili için Türkiye Sınırları içersinde ikemetgahı olan ve Paris Sözleşmesine taraf olan ülkelerde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler başvuru yaparak koruma alabilir.

Gerekli Evraklar:

Başvuru için aşağıdaki bilgi ve belgelere gerek duyulmaktadır.

  • Başvuru sahibinin kimliğine ve Sözkonusu ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşlarından hangisine dahil olduğuna ilişkin bilgileri de içeren dökümanlar,
  • Tescili istenen menşe adı veya mahreç işareti ve ilgili ürünün adı,
  •  Ürünün tanımı; ürünün ve gerekiyorsa hammaddenin fiziksel kimyasal, mikrobiyolojik ve benzeri ilgili özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler ve belgeler,
  •  Yöre, alan veya bölgenin coğrafi sınırlarını açıkça tanımlayan ve belirleyen bilgiler ve belgeler,
  •  Ürünün üretim tekniğine ve varsa yerel özel üretim teknik ve şartlarına ilişkin bilgiler;
  •  Ürünün, tescili talep edilen işaretle coğrafi işaret tanımına göre uygunluğunu kanıtlayıcı bilgiler,
  •  Ürünün denetleme biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgiler,
  • Tescilli menşe adı veya mahreç işaretinin kullanım biçimi, markalama, işaretleme veya etiketleme şekillerini ayrıntılarıyla açıklayan bilgiler

Başvuru sonrası Türk Patent Enstitüsü gerekli şekilsel ve hukuki incelemeleri yapar. Gerek gördüğünde ürünün detaylı olarak incelenmesi için üniversiteler, bağımsız özel kuruluşlar veya diğer kamu kuruluşlarından inceleme ve değerlendirme talep edebilir.

Uygun bulunan başvurular Resmi Gazetede ile yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük gazetelerden ikisinde ve bir yerel gazetede ilan yoluyla yayınlanır ve 6 aylık ilan süresi içersinde itirazlar beklenir. İtiraz gelmediği taktirde tescil kararı verilerek sicile kaydedilir ve tekrar Resmi Gazetede yayınlanır.

Coğrafi İşaret Başvurusu hakkında sorularınız ve başvuru yapmak için tıklayın!

*****

kaynak : markasorgula.net

Article written by Reyhan

Aklımda kırk tilki, kırkınında kuyruğu birbirine değmiyor. İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da yaşam her zaman karışıktır. Bu nedenle hep koşuşturma içerisinde olur insan. Çocukluğumda gazeteci olmak isterdim. Olmadı... Şimdi Blog yazıyorum. Hakkımda daha detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler http://www.reyhanacikelli.com/ 'da yer alan kişisel sayfamı inceleyebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Web siteniz mobil uyumlu mu