Web siteniz mobil uyumlu mu
15 soruda marka tescili
Marka

15 Soruda Marka Tescili

Bir işletmenin en değerli varlığı markasıdır! Müşteri ürün ve hizmeti deneyimlerken marka ile duygusal bağ kurar. Marka sizi rakiplerinizden ayıran en önemli özelliğinizdir. Zaten Türk Patent Enstitüsü marka’nın tanımını yaparken’de ayırt edici olmasına özellikle vurgu yapar;

Marka’nın Türk Patent Enstitüsü‘ndeki tanımı;

“Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, Ticari faaliyette kullanılmak amacıyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir. Marka’nın en önemli unsuru “AYIRT EDİCİ OLMASI” dır.”   

İşletmenin devamlılığı için hayati önem taşıyan markaların korunmasına  ülkemizde 556 sayılı MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ile düzenlenmiştir. Ve markalar Türk Patent Enstitüsü nezdinde Tescil edilerek koruma altına alınabilir.

Marka Tescili hakkında en çok merak edilen soru ve cevapları sizin için derledik;

 1) Markama patent alabilir miyim?

Hayır! Markanıza patent alamazsınız… Başvuru sahipleri tarafından sıkça sorulan bu yanlış soru, marka ve patent kavramlarının tam olarak bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Marka; işletmelerin mal ve hizmetleri için ayırt edici özelliği olan sözcükler , şekiller, harfler ve sayılardan oluşan her türlü işarete verilen addır.

Patent ise, teknik özelliği olan buluşların korunması hakkında kullanılan bir terimdir. Markalar da patentler gibi Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilirler.

2) Neden marka tescili yaptırmalıyım ?

 • Marka önemli bir varlıktır. Güçlü bir pazarlama aracıdır. Ve tescil haksız rekabeti önlemenin tek yoludur.
 • İyi Bir marka çok taklid edilir.  Ve tescil Taklidi önler.
 • Ticaret ünvanlarınız marka olarak tescil edilmedikçe koruma sağlamaz.
 • Marka tescili sahibine, ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı verir.
 • Marka sahibi markayı bizzat kendi kullanabileceği gibi başkalarına da marka kullanım izinleri verebilir.
 • Markanın marka sahibinin izni dışında kullanımına karşı 556 Sayılı KHK’de önemli yaptırımlar getirilmiştir.

 3) Marka tescilinin sağladığı haklar nelerdir?

 • Marka  kullanım hakkı
 • Taklidin önlenmesi
 •  Lisans
 •  Devir/Satış
 • Miras

4)  Marka izinsiz kullanımının yaptırım ve cezaları nelerdir?

 • Para cezaları
 •  Hapis cezaları
 • Malların toplatılması
 •  Üretim araçlarına ve mallara el koyma
 • Maddi ve manevi tazminat cezaları

 5) Marka tescilini kimler yaptırabilir ?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş şahıslar ve tüzel kişiler, ayrıca Paris Sözleşmesi’ne üye olan ülkelerin vatandaşları marka tescil edebilirler. Marka sahibi 1’den fazla kişi yada tüzel kişilik olabilir.

6) Marka koruması ne zaman başlar?

Marka başvurusu için gerekli müracaat evraklarının Türk Patent Enstitüsü’nde (TPE) kayda girdiği tarih, saat ve dakika itibariyle koruma başlamaktadır. Ancak tescil süreci ortalama 1 yıl süren uzun bir inceleme ve araştırma sürecidir. Bu nedenle marka hak sahiplerinin markalarını tescil süreci tamamlandıktan sonra kullanmaları önerilir.

7)  Marka tescili ne kadar sürer,markamı ne zaman kullanabilirim?

Marka tescil işlemleri ortalama 8-10 ay arasında sonuçlanmaktadır. TPE başvurusu yapılmış marka başvuruları veri giriş, mal ve hizmetlerin kodlanması, arama ve inceleme aşamalarından sonra ret için herhangi bir neden bulunmaması halinde üç ay süre ile Resmi Marka Bültenin’de yayınlanır.

Yayına herhangi bir itiraz gelmemesi halinde başvuru sahibinden tescil için gerekli noksan evraklar talep edilir ve noksan evrakların süresi içerisinde giderilmesi halinde Marka Tescil Belgesi düzenlenerek başvuru sahibine gönderilir.
Başvurunun ilk incelenmesi sırasında ya da yayına itiraz üzerine başvurunun kısmen veya tamamen reddedilmesi halinde başvuru sahibinin iki aylık süre içerisinde enstitü kararlarına itiraz etmek hakkı vardır. İtiraz üzerine enstitü kararları yeniden incelenir ve yeni kararlar başvuru sahibine postayla bildirilir. Başvurulara itiraz gelmesi halinde başvuru değerlendirme ve marka tescil süreleri bir yılı aşabilmektedir. Bu nedenle marka tescil süreci tamamlanıp belgeniz düzenlenmeden markanızı kullanmaya başlamamanız önerilir.

8) Marka koruma süresi ne kadardır? Marka yenilemesi ne zaman yapılmalıdır?

Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur.  10’ar yıllık sürelerle yenilemek suretiyle koruma süresini sınırsız olarak uzatmak mümkündür. Marka yenileme başvurusu, markanın müracaat tarihine denk gelen 10 yıl sonraki tarihin 6 ay öncesinden ve 6 ay sonrasından olmak üzere 1 yıl içinde yapılmalıdır. 

9) Markamın daha önce tescil edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim? (Nasıl marka sorgulama yaparım?)

Marka araştırmanızı vekil firmalar aracılığı ile yada Türk Patent Enstitüsü’ne ait online araştırma sayfasından gerçekleştirebilirsiniz.  Ancak tavsiyemiz, marka araştırması konusunda uzman danışmanlardan markanızın tescil edilebilirliği konusunda destek almanızdır.

marka sorgula

 10) Marka kullanımı zorunlu mudur? Tescil ettiğim markamı kullanmazsam ne olur?

Tescilli bir markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka 3. şahısların itirazı sonucunda mahkeme kararı ile iptal edilebilir. Beş yıllık süre içinde marka iptal davası açılamaz. (556 Sayılı KHK Md. 14)

11)  Marka kullanımı nasıl gerçekleştirilir?

556 sayılı Markaların Korunması hakkında kararnameye göre herkes tescilettirdiği markayı kullanmak zorundadır. Markaları kim tescil ettiyse fiili kullanımı o yapmalıdır. Kararnameye göre  şu faaliyetler markanın ciddi bir şekilde kullanıldığını ortaya koyar:

 • Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
 • Markanın yalnız ihracat amacıyla mal yada ambalajlarında kullanılması,
 • Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması, ( Resmi evraklar aracılığı ile verilmiş izinler. Marka sahibinin şirket ortağı olmuş olması, şirketine markasını sermaye olarak koymaması yada lisans vermemesi halinde kullanım hakkı tanımaz.)
 • Markayı taşıyan malın ithalatı.

Marka bu sayılan alanlarda kullanılmışsa kullanıldığı kabul edilecektir. Ayrıca, markanın faturalarda, irsaliyelerde, kataloglarda, malların üzerinde, diğer basılı evraklarda  tabelada yada reklamlarda kullanılması markanın kullanımıdır. Bunların 556 sayılı kararnamenin 14’ncü maddesinde sayılmamış olması markanın  kullanılmadığı anlamına gelmez.

12) Marka izleme nedir?

Markanız  Türk Patent Enstitüsü’nde tescil edilmiş olsa dahi, sizinle aynı yada yakın sektörlerde faaliyet gösteren diğer firmalar, tescilli markanıza benzer başka markaların tescil başvurularını yapabilirler.

Türk Patent Enstitüsü uzmanları markaların karıştırılma ihtimalini 556 sayılı KHK’yı kendi bakış açılarına göre yorumlamaktadır. Markalar arasında karışıklık yaşanmayacağı, benzerlik olmadığı kanaatine varıldığında, söz konusu marka başvuruları resmi markalar bülteninde yayınlanır ve yayınlanan bu markalar kamuoyuna duyurulmuş sayıldığından herhangi bir itiraz gelmemesi halinde tescil edilmesine karar verilir.
Bu aşamadan sonra tescil edilen benzer markaların iptal edilmesi ancak mahkeme kararı ile mümkündür. Marka izlemede, bültenlerde ilan edilen markaların marka sahipleri adına tescilli markalara benzerlik yönünden karşılaştırılması ve benzer markaların tescilinin engellenmesine yönelik çalışma yapılmaktadır.

13) Marka tescili bütün dünya’da mı koruma sağlar?, Rüchan Hakkı(Öncelik) Nedir?

Marka tescili başvuru yapıldığı ülke sınırları içinde koruma sağlar. Ancak istenirse markalar yurdışında da O ülkelere başvuru yapılarak tescil edilebilirler. Türkiye Paris sözleşmesine taraf  ülkelerden biridir. Ve diğer taraf ülkelerden birinde daha önceden marka tescil başvurusunda bulunanlar bu başvuru tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuru yaptıkları ülkede aynı marka için başvuruda bulunurlarsa önceki markaya dayalı olarak başvurdukları ülkede rüçhan hakkından yararlanabilirler. Bu durumda, Türkiye’de yapılan bu başvuru, kendisinden önce fakat rüçhan hakkında esas teşkil eden ülkedeki başvurudan sonraki başvuruların önüne geçer.
Tescil başvurusunda bulunulan markanın, son altı ay içerisinde, tescil kapsamındaki ürünler üzerine konularak, Türkiye’de veya Paris Sözleşmesine taraf bir ülkede açılan milli veya milletlerarası sergilerde teşhir edilmesi halinde bu teşhire dayalı olarak da rüçhan talebinde bulunulabilir.

14) Madrid sistemi nedir?

Markaların uluslararası tesciline ilişkin Madrid Sistemi, tek bir başvuru ile sisteme taraf toplam 79 ülke ve Avrupa Topluluklarında başvuru yapma imkanı sağlayan bir sistemdir. Sistem Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolünden oluşmaktadır. Türkiye sadece Madrid Protokolüne taraf olduğu için Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla yapılan uluslar arası marka tescil başvurularında Protokole taraf olan ülkeler için tescil talebinde bulunulabilir. 

15) Coğrafi İşaret Nedir?

Sınai mülkiyet hakları kapsamında olan coğrafi işaretler menşe ve mahreç işaretleri olarak iki grupta anılırlar. Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı menşe adı olarak anılır. Bu şekilde anılabilmesi için ürünün,

 • Coğrafi sınırları  belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürün olması;
 • Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması;
 • Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması,

şartlarının birlikte karşılanması gerekir. Bu tür ürünlere örnek olarak Çerkez peyniri, Trabzon tereyağı, Bozcaada şarabı, Van otlu peyniri verilebilir. Bu ürünlerin nitelikleri, kalitesi, ünü ve diğer özellikleri belirli bir coğrafi yerin doğa ve beşeri unsurlarından kaynaklanan özellikler taşır ve bu ürünler bu özellikleri ile ün kazanmışlardır. Menşe adını taşıyacak ürünler ait oldukları coğrafi bölgenin dışında üretilemezler. Çünkü ürün, niteliklerini ancak ait olduğu yöre içinde üretildiği takdirde kazanabilir.

marka sorgula

Article written by Reyhan

Aklımda kırk tilki, kırkınında kuyruğu birbirine değmiyor. İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da yaşam her zaman karışıktır. Bu nedenle hep koşuşturma içerisinde olur insan. Çocukluğumda gazeteci olmak isterdim. Olmadı... Şimdi Blog yazıyorum. Hakkımda daha detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler http://www.reyhanacikelli.com/ 'da yer alan kişisel sayfamı inceleyebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Web siteniz mobil uyumlu mu