Web siteniz mobil uyumlu mu
Güncel

100 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu

S 1 : Yeni Türk Ticaret Kanunu kaç maddeden oluşuyor?
C 1 : Kanun 6 kitap ve 1535 maddeden oluşuyor. Bu 6 kitap;
1. Ticari İşletme
2. Ticaret şirketleri
3. Kıymetli Evrak
4. Deniz Ticareti
5. Taşıma İşleri
6. Sigorta ile ilgili…********************
S 2 : Yeni Türk Ticaret Kanunu hangi tarihte yürürlüğe girecek?
C2 : Kanun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Fakat, başka önemli tarihler de var. Bağımsız
denetçi seçimi için en son tarih 1 Mart 2013. İnternet sitesi ile ilgili yürürlüğe giriş tarihi 1 Temmuz 2013.
Oluşturmak için son tarih 30 Eylül 2013. Anonim ve limited şirketlerin sözleşme değişikliği için yürürlüğe giriş
tarih 14 Ağustos 2012, sermaye artırımı (asgari sermayeye yükseltmek) için ise son tarih 14.02.2014.

*********************
S3: Yeni TTK için ikincil mevzuat ne zaman hazırlanacak?
C3: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 14.2.2011’den itibaren; Ticaret sicil tüzüğünü 6 ay içinde İkincil mevzuatı (3
tüzük, 9 yönetmelik, 17 tebliğ) bir yıl içinde hazırlamak zorunda. İkinci mevzuatlar maalesef gecikti.

*******************
S4: Yeni TTK ile tek kişilik sermaye şirketi kurmak mümkün olacak mı?
C4: Tek kişilik Anonim veya Limited şirket kurmak mümkün olacak. Yönetim kurulları tek kişilik olabilecek.
Ayrıca, mevcut şirketleri tek kişiliğe dönüştürmek de mümkün. Yönetim kurulu üyeliği için ortaklık şartı
aranmayacak.

*********************
S5: Sözleşme değişikliğinde son tarih ne?
C5: Anonim ve limited şirketler 14 Ağustos 2012’ye kadar sözleşmelerini Yeni TTK ile uyumlu hale
getirecekler (Md. 22). Bunun için Yeni TTK’nın incelenip, değişikliklerin belirlenmesi gerekiyor.

**********************
S6: Yeni TTK’ya göre şirketlerin asgari sermayesi ne kadar?
C6: Asgari sermaye Limited Şirket için 10 bin TL, Anonim şirketler için 50 bin TL. 3 yıl içinde (14.02.2014’e
kadar) sermayesini yükseltmeyen şirketler İNFİSAH etmiş (sona ermiş) sayılacak (6103 Sayılı Kanun Md. 20).

**********************
S7: İşletme defteri kaldırılıyor mu?
C7: Yeni TTK’ya göre işletme defterine yer verilmiyor. Ancak olay çok geniş bir kesimi ilgilendirdiği için Vergi
usul Kanunu’nda belirtilen esaslara göre kayıt tutmak geçerli olacak. Bunun için Vergi Usul Kanunu’nda bir
değişiklik yapılması uygun olacak.

************************

S8: Ortaklar şirketten borç para alırsa ne olur?
C8: Ortaklara şirketten borç para çekmek yasak (Md. 358). Borç para çekene 300 günden az olmamak
üzere adli para cezası (Md. 562/c) var. Para cezası ödenmezse en az 300 günden başlayan hapis cezası var.
Asgari borç tutarı olarak belli bir tutar yasada belirlenmemiş.

************************
S9: Kanun yürürlük tarihi itibariyle halihazırda şirkete borcu olan ortak ne yapmalı?
C9: Anonim ve limited şirketlerin ortakları şirkete olan borçlarını Kanunun yürürlüğünden itibaren üç yıl
içinde nakdi ödeme ile kapatmak zorunda. Aksi halde şirket alacaklıları şirkete borçlu ortağı takip yoluyla
şirketten alacaklarını tahsil edebilecekler. Ayrıca borcunu kapatmamış borçlu ortağa 300 günden az
olmamak üzere adli para cezası verilecek (Md.562).

**************************
S10: Yeni TTK’ya göre şirkete borçlanma yasak. Peki, yıl içinde şirketten birden fazla borç para
alan ortağın durumu ne olacak?
C10: Şirket ortakları birden fazla borçlanma yaparsa, adli para cezası katlanarak artacak. Bu ceza
ertelenemiyor ve tecil edilemiyor. Bu belirsizliği ortadan kaldıracak düzenleme de yok.

*********************
S11: Şirketten alınan borç para için bir limit var mı?
C11: Borç paranın limiti yok. Şirketten 1 lira da 1 milyon lira da çekene aynı ceza var. Ancak düşük
miktardaki borçlanmalara yüksek cezalar uygulanması beklenmiyor. Aslında olay yoruma bırakılmadan
yasada net bir ölçü konulsa çok iyi olurdu.

*************************
S12: Tek kişilik şirketlerde de ortakların borç alması yasak mı?
C12: Evet. Bu tip şirketlerde başka ortak olmadığı için o ortak açısından hak kaybı doğacak bir durum
olmamasına rağmen borçlanma yasağı var.

*************************
S13: Borçlanma yasağı sadece şirketten para çekmekle mi sınırlı?
C13: Hayır. Şirket ortağı ve yönetim kurulu üyeleri ile yakınları, ayın olarak da borçlanamayacak, şirketinden
vadeli mal alamayacak. Üçüncü derece dahil kan ve kayın hısımları, şirkete nakit ve ayın
borçlanamayacaklar (Md. 395/2). Bu olayda da 30 günden başlayan adli para cezası, ödenmezse yine 300
günden başlayan HAPİS cezası var.

****************************
S14: Akrabaya yapılan vadeli satışlara bir ceza var mı?
C14: Yönetim kurulu üyesinin üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısımlarına vadeli satışın cezası 300 günden
başlayan adli para cezası (Md. 562/5-d). Ödenmezse 300 günden başlayan hapis. Hapis cezası en fazla 3 yıl
olabiliyor. Birden fazla mahkumiyet durumunda ceza beş yılı geçemiyor (5275 Sayılı K. Md. 106/7). Ceza, borçlananlara yani akrabalara uygulanacak.

********************************** ikinci sayfa için tıklayın

Article written by Reyhan

Aklımda kırk tilki, kırkınında kuyruğu birbirine değmiyor. İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da yaşam her zaman karışıktır. Bu nedenle hep koşuşturma içerisinde olur insan. Çocukluğumda gazeteci olmak isterdim. Olmadı... Şimdi Blog yazıyorum. Hakkımda daha detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler http://www.reyhanacikelli.com/ 'da yer alan kişisel sayfamı inceleyebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Web siteniz mobil uyumlu mu