Web siteniz mobil uyumlu mu
Tasarım Tescili
Araştırma

Tasarım Tescili Hakkında Merak Ettikleriniz

 • Tasarım Nedir?

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede endüstriyel tasarım kavramı şu şeklide tanımlanmaktadır;

“Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder. Tasarım Tescili Kapsamına mimari çizimler, İnternet Sayfaları vb.. görsel tasarımlar da girer. Yani Tasarım Her Her türlü  ürüne Ait Görsel ve çizimlerdir.

 Tasarımımı Neden Korumalıyım?
İlginç tasarımlar

İlginç tasarımlar

Sahip olunan bir ürünün adı, özelikleri, sağladığı fayda haricinde, ürünün sahip olduğu görsellik ürünün Tasarımı tüm dünyada giderek artan bir öneme sahiptir. Günümüz ticari hayatında,  birebir aynı özelliklere sahip ürünlerin farklı tasarımların geliştirilerek tüketicinin beğenisine sunulması ticari başarı elde etme noktasında önemli bir pazarlama aracıdır. Bu nedenle   ise başarılı tasarımlar için hayal gücü, üstün emek ve ek yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Yapılan yatırımların, sarf edilen emeğin ve ürüne dönüşen fikrin korunmasının önemide tam bu noktada ortaya çıkmaktadır. Koruma ile elde edilen, tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın başka kişilerce tasarımın ticari amaçla kullanımını engelleme hakkı, yapılan yatırımların, hem ekonomik hem de sosyal anlamda geri dönüşümü açısından oldukça önemli olmaktadır. Aksi takdirde, özgün ve yeni tasarımlar fikir hırsızlığı, kopyalama ve taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalacak ve hakkın savunulması oldukça zorlaşacaktır.

 • Tasarımımı Nasıl Koruma Altına Alabilirim?

Tasarımlar 1995 yılından bu yana 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde tescil edilerek koruma altına alınmaktadır. Tasarım tescil işlemi yaptırmak için tıklayın

 Tasarım Tescili ile Korunan Nedir?

Tasarım tescili ürünün sadece görselliğini koruma altına alır. Yani ürünün fonksiyonel özellikleri, tekniği , çalışıp çalışmaması yada sağladığı bir fayda olup olmaması
koruma koruma altına alınmaz. Yüzyıllardan beri aynı işlevi yerine getirmek için kullanılan ürünler, farklı görsel özelliklere sahip olabilmekte ve bu sayede tasarım tescili ile korunabilmektedir.

 Tasarım Tescil Koruma Süresi Nedir?

 

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu sürenin beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılma imkanı mevcuttur.

 • Tasarımların Tescil Şartları Nelerdir?

Tasarımların tescil edilebilmesi için yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir.

 Koruma Kapsamına Girmeyen Tasarımlar Nelerdir?

 

1.Yenilik ve ayırt edicilik özelliği bulunmayan tasarımlar,

2.Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar,

3.Teknik Fonksiyonun gerçekleştirilmesinde tasarımcıya tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar. 4.Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak belirli biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar koruma kapsamı dışında tutulmaktadır.

 • Tasarım Tescil Süreci Nedir?

Endüstriyel tasarımların tescil sisteminde “incelemesiz sistem” kabul edilmiştir. Tasarımların yeni olup olmadığı, daha önce var olan bir tasarımın aynısı olup olmadığı, kamuoyu tarafından bilinip bilinmediği  şeklinde veya daha önceki tasarımlardan ayırt edici niteliğinin olup olmadığı konuları Türk Patent Enstitüsü tarafından doğrudan incelenmez.

Tasarım başvurusu yapıldıktan sonra TPE tarafından şekli inceleme yapılır. Şekli açıdan; dilekçede, resimlerde, tarifnamelerde ve diğer istenilen belgelerde bir eksiklik bulunmadığı taktirde tasarımın Türk Patent Enstitüsü tarafından ayda bir yayınlanan RESMİ ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BÜLTEN’ inde yayınlanmasına karar verilir. (Ortalama olarak başvuru tarihinden 2 ay sonra) Yayınlanan tasarımlar 6 ay süreyle ilanda kalır. Yayınlanan tasarımlara 6 aylık sürede herhangi bir itiraz olmaz ise, tasarım tescili kesinleşir ve tasarım tescil belgesi başvuru sahibine gönderilir.

 • Tasarım izleme Nedir?

  Endustriyel Tasarımlar

  Endustriyel Tasarımlar

TürkPatent Enstitüsünde Tasarım Müracaatlarının değerlendirilmesinde İnelemesiz sistem uygulanır ve Türk Patent Enstitüsü’ne müracaatı yapılan tasarımlar, tescil edilmek üzere Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bültenleri’nde ilan edilmektedir.
Tasarım izleme sisteminde amaç,  bültenlerde ilan edilen tasarım başvurularının, sizin tescilli tasarımınızla benzerlik yönünden karşılaştırılması ve benzer tasarımları içeren başvuruların tescilinin engellenmesine yönelik gerekli itirazın yapılmasıdır.
Aylık olarak yayınlanan resmi tasarımlar bülteninde ilana çıkan benzer veya yakın benzer tasarımların yer aldığı başvurulara itiraz edilmediği takdirde, müracaat edilen tasarımın tescil işlemi gerçekleşecektir. Tasarım izleme hizmeti alan hak sahipleri tespit edilen benzer tasarım başvurularına zamanında itiraz ederek haklarını korumalarına yönelik adımı atmış olacaklardır. Tasarım izleme hizmeti almak için tıklayınız.

Article written by Reyhan

Aklımda kırk tilki, kırkınında kuyruğu birbirine değmiyor. İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da yaşam her zaman karışıktır. Bu nedenle hep koşuşturma içerisinde olur insan. Çocukluğumda gazeteci olmak isterdim. Olmadı... Şimdi Blog yazıyorum. Hakkımda daha detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler http://www.reyhanacikelli.com/ 'da yer alan kişisel sayfamı inceleyebilirler.

This Post Has 2 Comments

 1. behice akbuğday Reply

  tasarımların tescil edilebilirlik kriterleri içinde endüstriyel olarak üretilebilir olmayı da saymak iyi olur. Tekil üretilen örneğin sanat eserlerinin tasarım tescili ile korunması mümkün değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Web siteniz mobil uyumlu mu