Web siteniz mobil uyumlu mu
marka imajı
Genel

‘İmaj Herşeydir’ Gerisi Teferruat…

“Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol” çok güzel bir söz öyle değil mi..

Önemli olan Marka/işletmen pazarlama iletişim çabalarıyla nasıl gözüktüğü değil,  hedef kitle tarafından nasıl algılandığıdır.

İMAJ kelimesi sözlük AnlamıDuyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri Genel görünüm, izlenim Bir kimsenin ya da topluluğun başkalarında yarattığı izlenim Bir kimse ya da topluluğun başkalarında bıraktığı izlenim İmge:“Ondan daha saygın, daha yakışıklı ve etkili bir şef imajı bulmak zordu.” H. Taner İmge Taklit, hayal, nitelendirme, görünüş.

Öyleyse marka ve imajın nasıl bir ilişkisi olmalı?

Temel olarak herkesin şunu anlaması gerekiyor, Bir algı ve ihtiyaçtır; mutlaka gerçek olması gerekmez.

Alıcılar, şirketle ilgili her şeyi fiili duyularla bilemezler. Bildikleri şeyler ise afaki kanıtlarla veya bu kanıtlar dahi olmadan sahip oldukları varsayımlar ya da kendi kanaatleridir. Bu şekilde biçimlenen algılar, tıpkı daha ciddi kanıtlara dayanan gerçek faktörler gibi, alıcı üzerinde etkilidir. Ve satın alma kararını belirleyebilir.

Genelde bir şirketin birkaç farklı kimliği olur: Tanıtılan, Asli, tasarlanan, arzulanan ve ideal kimlik.

Beş Farklı Marka Kimliği

Beş Farklı Marka Kimliği

Aaker’a  göre marka kimliği, markanın temsil ettiği ve müşterilerine vadettiği şeyleri ortaya koyan bir dizi özel marka çağrışımını içerir.  Arzulanan marka kimliğine uzanan yolu aşabilmeniz için öncelikle şu anda tam olarak nerede durduğunuzu (asli Kimlik) bilmeniz gerekir. İdeal olan, arzulanan kimliğin aynı zamanda ideal kimlik olmasıdır. Ancak sizin aktardıklarınızla insanların algıladıkları birbirinden tamamen farklı olabilir.  “Peki, marka kimliği ile  marka imajı arasında ki fark ne?” diyorsanız işte cevabı:

Marka imajı, zaman zaman değişebilen bir taktik değerindeyken, marka kimliği, belirli bir zamana ait olmayan marka değerlerini temsil eden uzun ömürlü stratejik bir değerdir.

Bir şirket, sırf olumsuz imajı (afaki, yalan yanlış algılar) yüzünden müşterilerin satın alma listesinden çıkabilir. Şu gerçek, ne yazık ki hala yeterince anlaşılmıyor. Bu nedenle Marka imajının belirlenebilmesini için tüketici gözünden markanın neleri çağrıştırdığı, neleri anımsattığı gibi çeşitli özelliklerin yanında tüketicinin satın alma davranışı üzerinde de durulması gerekmektedir.

Marka yönetimi ise öncelikle ürünü rakiplerinden farklılaştırarak tüketici zihninde kalıcı bir yer edinmek kısaca marka tanınırlığını elde etmeyi ve satışları arttırmayı hedeflemektedir. Uzun dönemde ise marka imajının tüketici zihninde net olarak konumlandırılarak, marka tanınırlığının da ötesinde marka sadakatini sağlamayı istemektedir. Bununla birlikte tanıtım çabalarının hedefi ise sadece satış ve tanınırlık elde etmek değil, markanın kişiliği ve konumu ile hatırlanmasını sağlamaktır. Bu hedefleri gerçekleştirecek markaların tüketici zihninde konumlandırılması ise iki etmene bağlanmaktadır. Bunlar; markanın içinde bulunduğu sektörün yapısı ve durumu ile markaya yönelik tanıtım faaliyetleridir

Runkell ve Brymer’ın açıkladığı gibi: “Harley-Davidson, sadece bir motosiklet imalatçısının kurumsal ismi değildir.  Yüzlerce ve binlerce insan için Harley-Davidson, ayırıcı ifade ve merkezi  değerleri, zengin imaj, tutum ve anlamı olan bir yaşam biçimidir İmaj ve marka yönetimi dört anahtar amacı kapsamaktadır. Bunlar;

· Organizasyonun Markası/Markalarının neyi kapsadığını anlamak;

· Markayı/Markaları aracı kanallara, tüketicilere ve diğer hedef kitlelere iletmek;

· Markaları yaşam devirlerine göre yönetmek;

· Marka denkliğini arttırmak.

Article written by Reyhan

Aklımda kırk tilki, kırkınında kuyruğu birbirine değmiyor. İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da yaşam her zaman karışıktır. Bu nedenle hep koşuşturma içerisinde olur insan. Çocukluğumda gazeteci olmak isterdim. Olmadı... Şimdi Blog yazıyorum. Hakkımda daha detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler http://www.reyhanacikelli.com/ 'da yer alan kişisel sayfamı inceleyebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Web siteniz mobil uyumlu mu